Steun ons

Steun ons

Ruggensteun

Draagt u het Inloophuis een warm hart toe, zonder dat u er zelf komt? In dat geval kunt u ons werk steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Tiel onder vermelding van Gift Inloophuis.

Het Inloophuis maakt deel uit van Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT) en heeft daarmee de ANBI status. Deze stichting is op 29 juni 2017 opgericht en omvat een drietal organisaties: het Inloophuis Tiel, Stadsmoestuin de Franciscushof en het project Tielse Maatjes. Het initiatief voor de oprichting van het DCT is mede ontstaan vanuit het bestuur van het Inloophuis Tiel en heeft draagvlak gevonden bij de kerkgenootschappen Protestantse Gemeente Tiel (PGT), de Rooms-Katholieke Sint Suitbertusparochie en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk). Voor de organisatie vormt de verankering in deze geloofsgemeenschappen een wezenlijk onderdeel. Meer informatie vindt u op de website: www.diaconaalcentrumtiel.nl

Vrienden van het Inloophuis

Uiteraard is financiële steun erg belangrijk. Daarom gaan we een “Vrienden van het Inloophuis” actie opzetten. Als u vriend wordt betaalt u een bepaald bedrag per jaar. Wij houden u dan op de hoogte met een nieuwsbrief over het Inloophuis en andere belangrijke ontwikkelingen die daarmee te maken hebben. Bovendien zullen we u elk jaar verrassen met iets bijzonders. Binnenkort zullen we dit gaan opzetten maar u kunt u nu al als belangstellende opgeven.