Organisatie

Organisatie

Uitgangspunten

Het Inloophuis is een initiatief dat is opgezet vanuit de diaconale opdracht van de Protestantse gemeente in Tiel (PGT).
Bijbels gesproken geldt dat zolang er weduwen, wezen en vreemdelingen onder ons zijn, hen liefde en recht gedaan moet worden (Deut.10:18-20). Dat betekent de dure plicht ons de zorg voor armen en eenzamen aan te trekken. Het Inloophuis Tiel is een van de concrete uitwerkingen van deze heilige plicht van de kerken.

Werkwijze

Het Inloophuis is opgezet vanuit de presentiebenadering. Het presentie-denken bestaat al zo’n 70 jaar binnen de kerken en breidt zich steeds verder uit naar andere sectoren binnen de zorg en dienstverlening. In de presentiebenadering gaat het om er zijn voor de ander, veel meer dan het oplossen van problemen. Het draait om een goede en nabije relatie,  om zorg, om waardigheid van de ander. Dit alles op een manier van werken die ruimte geeft aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

Medewerkers

Aan het Inloophuis zijn twee parttime beroepskrachten verbonden en een 30-tal vrijwilligers. De beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk. De vrijwilligers hebben verschillende taken zoals het verzorgen van de maaltijden, organiseren van activiteiten en natuurlijk het ontvangen van de gasten. Omdat we in de huiskamer een goede gastvrije sfeer willen behouden hebben we een aantal uitgangspunten voor vrijwilligers opgesteld.

Financiële ondersteuning

Het werk van het Inloophuis wordt financieel mogelijk gemaakt door giften en ook door bijdragen van diverse fondsen en subsidiegevers. Sommige daarvan steunen speciale projecten, anderen dragen bij aan de basisactiviteiten.

Wij willen ze hier graag voor bedanken en noemen:

 • Protestantse Gemeente Tiel (College van diakenen)
 • Stichting Van den heer Hoogendijk van Domselaar
 • R.K. Geloofsgemeenschap H. Dominicus te Tiel (Onderdeel van de H. Suitbertus Parochie)
 • Caritas Werkgroep H. Dominicus Tiel (Parochiële Caritas Instelling H. Suitbertus Parochie)
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk)
 • Rotary Tiel-Waalstreek
 • Lionsclub Tiel
 • Maatschappij van Welstand
 • Stichting Fundatie voor Christelijke Belangen
 • Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis
 • Rabobank West Betuwe
 • RDO Balije van Utrecht
 • Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Tiel

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016